Tuesday , 24 April 2018
Breaking News

Thư mời hội thảo Công nghệ Hàn của Panasonic tại Hà Nội

Weldtec Panasonic

  • Làm thế nào để gia tăng chất lượng mối hàn?
  • Hướng dẫn quy trình bảo dưỡng và vận hành hàng ngày.
  • Giới thiệu các Công nghệ Hàn tiên tiến nhất.
  • Giới thiệu các model máy hàn và robot hàn mới của hãng Panasonic.

Đó là mục tiêu chính của hội thảo các sản phẩm công nghệ hàn của hãng Panasonic được tổ chức bởi WeldTec!

Nội dung hội thảo

  • Giới thiệu về công ty Weldtec và hãng Panasonic
  • Ứng dụng Robot hàn để nâng cao chất lượng mối hàn
  • Giới thiệu các Công nghệ Hàn tiên tiến
  • Hướng dẫn lý thuyết bảo trì và vận hành
  • Hàn Demo Robot, máy hàn

Tải về Thư mời hội thảo

Tham khảo thêm tại: http://www.weldtec.com.vn/trien-lam-hoi-thao/hoi-thao-panasonic-ve-nang-cao-chat-luong-moi-han.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate