Tuesday , 21 August 2018
Breaking News

Tag Archives: https://www.facebook.com/PetroleumTechnicalServices?pnref=lhc

CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NHIỆT TRONG CƠ KHÍ CHẾ TẠO

CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NHIỆT TRONG CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Heat treatment (hay còn gọi là xử lý nhiệt): thuật ngữ này dùng để mô tả những quá trình xử lý nhiệt khác nhau, bao gồm những quá trình sau: Annealing: Nung nóng một loại vật liệu như thép và giữ ở nhiệt độ phù hợp, sau đó làm nguội tới tốc độ thích hợp trong lò, nhằm mục đích ... Read More »

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate