Tuesday , 21 August 2018
Breaking News

Survey request from ITW / Thư ngỏ khảo sát từ Viện hàn quốc tế ITW

The IIW (International Institute of Welding) was founded in 1948 by the welding institutes or societies of 13 countries that considered it crucial to make more rapid scientific and technical progress possible on a global basis. A far cry from its humble beginnings, the IIW membership today comprises welding associations from 56 countries, with ever more nations continually indicating interest.

(Viện hàn quốc tế IIW được thành lập từ năm 1948 với sự tham gia của 13 viện/hội hàn của 13 quốc gia cùng chung mục đích đẩy mạnh sự phát triển của khoa học và kỹ thuật hàn trên toàn cầu. Với sự khởi đầu khiêm tốn, tới thời điểm hiện tại đã có 56 quốc gia tham gia làm thành viên của IIW và ngày càng có nhiều quốc gia khác quan tâm hơn tới hội).

JIS is known as Japanese Industrial Standards. The certificate under JIS is widely acknowledge in Japanese Industry.  Obtaining this certificate is required for some positions at relevant industry in Japan and it prove those who obtain the certificate as qualified engineers.

(JIS là từ viết tắt tên tiếng anh Các tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản. Các chứng chỉ nghề nghiệp tuân theo JIS được công nhận rộng rãi trong ngành công nghiệp tại Nhật. Một số vị trí làm việc trong tại Nhật yêu cầu phải có chứng chỉ và nó chứng nhận cho khả năng làm việc của một kỹ sư).

In the cooperation program between Department of Welding and Metals Technology (Hanoi University of Science & Technology) and Joining and Welding Research Institute (Osaka University), we are preparing to conduct training course for International Welding Engineer (IWE) follow IIW and Senior Welding Engineer (SWE)/ Welding Engineer (WE) follow JIS. We are very appreciated if you can take your time to fill in this survey form to help us conduct the program successfully.

(Trong chương trình hợp tác giữa Bộ môn Hàn & CNKL thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội với Viện hàn và ghép nối thuộc Đại học Osaka Nhật Bản, chúng tôi đang chuẩn bị mở khóa đào tạo Kỹ sư hàn quốc tế IWE của viên hàn quốc tế và kỹ sư hàn chính/ kỹ sư hàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Chúng tôi rất cảm kích nếu bạn dành chút thời gian để điền thông tin vào mẫu khảo sát này).

Surveyor information (Thông tin người đươc khảo sát): This is not a mandatory part, but we are very applicated if surveyor can provide sufficiently information below, your information will help us so much to organize IWE program in Vietnam. We don’t use this information for any other purpose if do not get permission from surveyor  

(Đây không phải là phần bắt buộc cần trả lời, nhưng nó là những thông tin quan trọng để giúp chúng tôi thực hiện khóa đào tạo. Chúng tôi rất cảm kích nếu bạn điện đầy đủ các thông tin trong mục này. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của các bạn cho bất kỳ mục đích nào khác nếu chưa nhận được sự cho phép từ các bạn).

Các bạn tải về thư khảo sát và các thắc mắc liên quan gửi lại câu trả lời vào địa chỉ email: duy.hanle@hust.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate