Wednesday , 18 July 2018
Breaking News

Một vòng tại 21st Beijing Essen Welding & Cutting Fair

Triển lãm công nghệ Hàn cắt Essen Bắc Kinh lần thứ 21 (21st Beijing Essen Welding & Cutting Fair) là một trong những triển lãm lớn nhất thế giới về công nghệ Hàn Cắt. Tại triển lãm năm nay, hầu hết các thương hiệu lớn trên thế giới đề có mặt và giới thiệu những sản phẩm và công nghệ mới nhất.

Năm 2016, được đánh giá là xu hướng của tự động hoá, robotics. Các hãng sản xuất thiết bị và hệ thống Hàn Cắt đều đưa đến những nghiên cứu mới nhất cho hệ thống Hàn Cắt tự động.

Dưới đây là một số hình ảnh điển hình:

Xem thêm tại đây: https://www.flickr.com/gp/ngovantrong/94MWLi

Ảnh cung cấp bởi: Phan Thanh Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate