Tuesday , 21 August 2018
Breaking News

Liên Kết Hàn: Thực tế và Lý Thuyết

Dưới đây là chia sẻ của ThS. Võ Văn Phong về một số vấn đề của liên kết Hàn giữa lý thuyết và thực tế.

1. Một liên kết hàn nằm trong kết cấu thường được chia làm 4 loại F (hàn sấp hay hàn bằng), H (hàn ngang), V (hàn đứng, hoặc là Down hoặc là Up) và OH (hàn ngửa hay hàn trần). Sự phân loại này nhằm thể hiện sự khó dễ trong thi công và các biện pháp công nghệ tương ứng, đặc biệt liên quan đến trình độ của người thợ hàn cũng như mức năng lượng đường (heat input) đưa vào liên kết. Ví dụ như khi ta thực hiện đường hàn liên kết ống nằm ngang, trên đường hàn đó có các tư thế hàn F, V và OH. Hay như nối ống nằm nghiêng thì có thêm một đoạn được xem như là hàn H. 

Liên Kết Hàn

2. Để chứng minh cho khả năng thực hiện được liên kết hàn, thông thường ta phải tiến hành xây dựng và phê chuẩn quy trình hàn (WPS) và phê chuẩn thợ hàn thực hiện liên kết hàn đó. Tuy nhiên cấu trúc và và vị trí của liên kết hàn rất đa dạng nên ta không thể làm đúng cái liên kết như trong thực tế để làm thực nghiệm, ví dụ như liên kết T,Y hay K trong kết cấu dàn khoan. Vậy nên các tiêu chuẩn hay code sẽ đưa về các liên kết mẫu (hay còn gọi là bài mẫu) để tiến hành làm thực nghiệm (tạm gọi là chạy WPS) và thi thợ, đó chính là 1G, 2G,….6G; 1F,…v.v.(theo Aws) hay PA, PB, PC,… (theo ISO) . Từ việc thực nghiệm hay thi trên các bài mẫu này, chúng ta có thể đưa ra phạm vi áp dụng cho quy trình hàn cũng như người thợ hàn đó được làm các vị trí hàn nào. Ví dụ nếu người thợ thi bài 6G thì có thể được phép hàn hầu hết các vị trí OH, V, H và F. Chứ không phải là thi 6G thì có thể hàn được 1G hay 5G. Như trong ASME chẳng hạn, để có thể hàn được tất cả các vị trí nói trên, người thợ có thể không cần thi bài 6g mà chỉ cần thi 2 bài 2G và 5G. Tất nhiên ở trên mới chỉ xem xét đến yếu tố vị trí và tư thế hàn, thực tế thì còn các thông số khác nữa như process, thickness hay base metal group nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể tra cứu các phạm vi này trong các code áp dụng.


3. Còn về ký hiệu. Trong ASME chỉ có đến 6G (do đặc thù loại kết cấu) trong khi AWS có thêm 6GR vì đặc thù kết cấu liên kết ống dạng V,Y hay K. “R” có ý nghĩa là bài thi 6G có thêm tấm chặn ngăn cản không gian thực hiện hàn về một phía (tham khảo để có thông tin chi tiết trong D1.1)


4. Trong Aws không có khái niệm 2GR (có thể do có sự áp đặt thông tin nào đó mà tôi chưa gặp)

Thiết nghĩ, nhiều khi chúng ta trong lúc tranh luận đều nói về một vấn đề như nhau và đều đúng, nhưng do cách dùng thuật ngữ không thống nhất nên cứ lan man mãi và không đi đến hồi kết. Đặc biệt là ngôn ngữ Việt nam vô cùng “trong sáng”. Ví dụ như hàn bằng ngọn lửa ôxy-axêtylen thì chỗ thì nói là hàn xì, chỗ thì nói là hàn khí, còn trong Nam thì gọi là hàn gió đá. V.v…

-Võ Văn Phong-FB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate