Tuesday , 21 August 2018
Breaking News

Hội Thảo AWS CWI (Certified Welding Inspector) – Vũng Tàu

Liên quan tới chương trình đạo tào và thi chứng chỉ Thanh tra Hàn AWS (AWS-Certified Welding Inspector), hiện nay công ty chúng tôi CIMA CO., LTD. là International Agent của AWS tại Việt Nam (Đầu tiên và duy nhất cho tới thời điểm này). Chúng tôi được AWS uỷ quyền việc tổ chức đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ AWS tại Việt Nam (thành phố Vũng Tàu).


Nhằm hỗ trợ học viên trong lần tư vấn đầu tiên tiếp cận với tư cách đại diện chính thức, CIMA hiện đang hỗ trợ với mức học phí và lệ phí sát hạch Ưu đãi tuyệt đối.


Với phí học và thi trọn gói chỉ có 1390 USD, đặc biệt nếu đăng ký trước ngày 01/05/2015 chúng tôi có chương chình khuyến mãi với học phí trọn gói học và thi chỉ còn 1250 USD.
Hạn đăng ký: 20/5/2015

Thông tin liên hệ:

CIMA Co., Ltd.
Vung Tau City, Vietnam 
E-mail: info@vneagle.com 
Hotline: +84 917 376 079 

————————————
Tài liệu tham khảo: 
Thoả thuận hợp tác giữa AWS & CIMA: Memorandum of Agreement (AWS – CIMA)

– Tài liệu giới thiệu về CWI tại CIMA: AWS CWI SEMINAR and EXAM FLYER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate