Tuesday , 21 August 2018
Breaking News

Gần 50% các sinh viên tốt nghiệp ĐH nhưng bị thất nghiệp và năm 2016-Ai la nguoi chiu trach nhiem

Với tỷ lệ, gần 50% các sinh viên tốt nghiệp ĐH nhưng bị thất nghiệp và năm 2016 với tỷ lệ lao động thất nghiệp lên tới 1,1 triệu người theo điều tra của Bộ LĐTBXH, thì việc bỏ chất lượng điểm sàn sẽ khó cải thiện tình hình thất nghiệp khi mà các doanh nghiệp hiện nay đã và đang tiến lên tự động hóa ngày càng nhiều.

 

Full link http://www.baomoi.com/bo-gd-nen-co-don-vi-tra-soat-chat-luong-dau-ra-tranh-tinh-trang-that-nghiep-dai-han/c/22742840.epi

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate