Tính hàn của thép và cách phân loại

vnWelder

Administrator
Thành viên BQT
#1
Khái niệm tính hàn

Tất cả những kim loại và hợp kim của nó mà khi hàn xảy ra quá trình nóng chảy, quá trình khuyết tán và kết tinh tạo nên mối hàn thì những kim loại và hợp kim đó có tính hàn thực sự.
Tất cả các kim loại và hợp kim đồng nhất đều có tính hàn.
Ví dụ: thép với thép, gang với gang, đồng với đồng…
Những kim loại và hợp kim mà ở trạng thái lỏng không hòa tan với nhau hoặc tạo ra hợp chất bở thì những kim loại và hợp kim đó không có tình hàn.
Ví dụ: đồng và chì nguyên chất không hàn được với nhau ở trạng thái nóng chảy, vì ở trạng thái lỏng tạo nên lớp váng không hòa tan. Hoặc sắt-chì, nhôm-bismit không hàn được với nhau. Muốn hàn được các kim loại đó với nhau phải dùng hợp kim thứ 3 ở dạng hợp kim trung gian để hòa tan các kim loại đó với nhau.
Như vậy, tính hàn là khả năng của kim loại hay hợp kim cho phép hình thành mối hàn bằng các công nghệ thông thường, thích hợp để mối hàn đạt được những tính chất cần thiết, đảm bảo độ tin cậy của liên kết khi làm việc.

Phân loại tính hàn
Căn cứ vào tính hàn của kim loại và hợp kim mà chia ra:

Nhóm vật liện có tính hàn tốt:
Gồm những vật liệu cho phép hình thành mối hàn bằng các công nghệ thông thường không cần sử dụng các biện pháp công nghệ đặc biệt. những vật liệu này khi hàn tạo thành mối hàn có tính cơ cao.
Thuộc loại này gồm: các thép cacbon trung bình, một số thép hợp kim thấp và trung bình.

Nhóm vật liệu có tính hàn trung bình:
Gồm những vật liệu cho phép hình thành mối hàn với cơ tính cần thiết trong những điều kiện nhất định. KHi hàn các vật liệu này phải nung nóng sơ bộ trước khi hàn và phải làm nguội chậm sau khi hàn.
Thuộc loại này gồm: các thép cacbon trung bình, một số thép hợp kim thấp và trung bình.

Nhóm vật liệu có tính hàn kém:
Gồm những vật liệu cho phép hình thành mối hàn trong những điều kiện công nghệ phức tạp : phải nung nóng sơ bộ, sử dụng thuốc hàn và xử lý nhiệt sau khi hàn.
Thuộc loại này gồm: thép cacbon cao, thép hợp kim cao.

Nhóm vật liệu không có tính hàn:
Gồm những vật liệu không tạo thành mối hàn thỏa mãn yêu cầu ngay cả khi sử dụng các biện pháp công nghệ đặc biệt. KHi hàn các vật liệu này các khuyết tật như rỗ nứt luôn xảy ra.

Nguồn: internet
 
Top