Hướng dẫn triển khai ISO 3834 trong danh nghiệp Cơ khí Hàn

vnWelder

Administrator
Thành viên BQT
#1
1559615649888.png ISO 3834 là bộ tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật hàn, quy định những yêu cầu cho một Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng đối với những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm bằng phương pháp hàn.

Cuốn sách “Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834 - Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng” nhằm giúp doanh nghiệp cơ khí chế tạo (sử dụng hàn nóng chảy kim loại trong quá trình tạo sản phẩm) hiểu rõ nội dung của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 3834; hướng dẫn triển khai áp dụng ISO 4834 và giới thiệu một số kinh nghiệm áp dụng thực tế tại doanh nghiệp.

Cuốn sách “ Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834” là sản phẩm của nhiệm vụ “Phát triển mạng lưới chia sẻ kiến thức về năng suất chất lượng”, được biên tập trên cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý về năng suất chất lượng và các doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ trong công cuộc cải tiến năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam.

Tải tài liệu về từ đây: DOWNLOAD
 
Top