Tuesday , 21 August 2018
Breaking News
Nhiệm vụ của Điều Phối Viên Hàn theo ISO 3834-2
Edmonton - August 17, 2010 - Photos for Chemical and Materials Engineering at the University of Alberta. PHOTO BY JIMMY JEONG

Nhiệm vụ của Điều Phối Viên Hàn theo ISO 3834-2

Thân gửi các đồng nghiệp, công nghiệp có quy định nhiệm vụ của kỹ sư hàn trong sản xuất. Ví dụ, tại công ty chúng tôi có áp dụng tiêu chuẩn ISO 14731:2006 “Welding coordination – Tasks and responsibilities” trong phạm vi chứng chỉ được cấp cho hệ thống quản lý sản xuất hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834-2. Chúng tôi dùng 1 phiếu gọi là Bảng phân công điều phối hàn dự án cho từng dự án, trong đó kỹ sư hàn chính của Công ty thực hiện nhiệm vụ điều phối của mình, một số nhiệm vụ điều phối khác thì phân công cho các đồng nghiệp (tất nhiên công ty của bạn cũng có thể chọn áp dụng tiêu chuẩn khác, ví dụ AWS B 5.16 chẳng hạn).

Tải về tài liệu TẠI ĐÂY

Chia sẻ bởi NLT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate