Tuesday , 21 August 2018
Breaking News

Hệ đào tạo về Công nghệ Hàn Trường Cao đẳng Nghề LILAMA 2

  1. Kỹ sư thực hành (Level 6 – UNESCO ICED 2011)
  2. Cao đẳng nghề nâng cao quốc tế (Advanced Technican Diploma – level 5).
  3. Cao đẳng nghề.
  4. Trung cấp nghề.
  5. Sơ cấp nghề (tương đương 3G).
  6. Hàn công nghệ cao 6G, SMAW, FCAW, MIG/MAG, SMAW
  7. Đào tạo, Kiểm tra – đánh giá tay nghề và cấp chứng chỉ tại doanh nghiệp
  8. Đào tạo cấp chứng chỉ quốc tế AWS (American Welding Society), Loyld Register, DNV (Det Norske Veritas).
  9. Đào tạo kỹ năng nghề cho giáo viên các trường, Tổng cục Dạy nghề, GIZ. 10.Đào tạo xuất khẩu lao động các nước: Nhật bản, UAE, Dubai, Đài loan,…

Tải về file giới thiệu về Khoa Hàn – Cao Đẳng Nghề LILAMA 2.

Nguồn: http://lilama2.edu.vn/Pages/Show/11

Cao Dang Nghe LILAMA 2

Năm 1986: Trường CNKT Lắp máy Long Thành được thành lập theo quyết định số 264/BXD-TCCB ngày 07.04.1986 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Lắp máy.

Năm 1991: Trường được đổi tên là Trường CNKT Lắp máy số 2, thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Lắp máy . (LILAMA), Bộ Xây dựng.

Năm 2004: Trường được chuyển thành Trường Kỹ thuật và Công nghệ LILAMA 2, thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Bộ Xây dựng.

Ngày 06.12.2004: Trở thành thành viên chính thức City & Guilds, Hội đồng nghề Vương Quốc Anh.

Năm 2005: Khai giảng khóa 1 liên kết đào tạo kỹ sư.

Tháng 1/2006 cấp chứng chỉ Quốc tế City & Guilds đầu tiên cho 45 học sinh tốt nghiệp nghề điện và chế tạo.

Tháng 1/2007 được Bộ LĐTBXH nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2.

Tháng 2/2008 được công nhận là thành viên của Hiệp Hội Hàn Hoa Kỳ (AWS: American Welding Society). 

Tháng 11/2008 được City & Guilds cho phép thành lập Trung tâm đào tạo và cấp chứng chỉ Sư phạm nghề Quốc tế  đầu tiên tại Việt Nam. 

Tháng 1/2009 được công nhận là Trung tâm đào tạo đánh giá và cấp chứng chỉ (ATF) Accredited Testing Facility của Hiệp hội Hàn Hoa Kỳ AWS.

Tháng 5/2009 tổ chức khóa Sư phạm nghề tiếp cận trình độ Quốc tế đầu tiên ở Việt Nam theo Quyết định số 71/QĐ-TCDN ngày 31/03/2009 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề.

Tháng 4/2010 liên kết với Trường ĐHBK Hà Nội khai giảng khóa I đào tạo thạc sỹ kỹ thuật.

Tháng 12/2010 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1057/QĐ-BXD ngày 03/12/2010 chuyển Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Tập đoàn Công Công nghiệp Xây dựng Việt Nam trở thành Trường Cao đẳng Công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate