Tuesday , 21 August 2018
Breaking News

Công ty TNHH Bảo Chi – Nâng cao năng lực phục vụ

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng phục vụ và hệ thống hóa các quy trình sản xuất, Bảo Chi đã tiến hành việc đầu tư hệ thống sản xuất, thiết bị và bổ sung một số thiết bị phục vụ sản xuất. Cụ thể, đợt nâng cấp lần này, nhà xưởng sản xuất được bổ sung:

  • Cẩu trục nhà xưởng: 5 tấn
  • Nguồn hàn Linlcon DC 600
  • Hệ thông thu hồi khói bụi
  • Hệ thống cấp điện mới
  • Mở rộng khu vực sản xuất, gia công ngoài trời

Một số hình ảnh mới:

Nguồn: http://baochico.com/nang-cap-thiet-bi-thong-nha-xuong-nang-cao-nang-luc-phuc-vu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate