Monday , 20 August 2018
Breaking News

Chia sẻ tài liệu từ vnWelder Nguyễn Văn Anh

Chia sẽ của FBer Nguyễn Văn Anh về tài liệu dành cho các bạn sinh viên, những người nghiên cứu về Công nghệ Hàn. vnWelding.net xin đăng lại thông tin để vnWelder nào có nhu cầu thì liên hệ với tác giả.

Gui cac ban Sinh vien:De giup do cac ban Sinh vien cua bo mon trong viec tim kiem va load cac tai lieu nham cap nhat kien thuc, chung toi co the download cac tai lieu dung cho chuyen nganh. Ex. ASME, AWS D1.1 va cac tai lieu, handbook, cac bai bao, tap chi tren The gioi, etc. De co the nhan duoc cac tai lieu, cac ban vui long gui yeu cau vao dia chi: nguyenvananhbkhn@gmail.com.Chung toi rat mong nhan duoc yeu cau cua cac ban.Chu y: yeu cau can phai co ten cua tap chi, bai bao, hoac ten handbook, … can load va link dan toi file goc cua bai bao.
For example:
Handbook of Laser welding: http://www.mediafire.com/…/Handbook_of_laser_welding_techno…(Danh cho cac ban sinh vien mong muon tim hieu va nghien cuu ve cong nghe han Laser)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate