Tuesday , 21 August 2018
Breaking News

Vật Liệu Hàn

Que hàn sửa chữa đặc biệt ứng dụng cho hàn khó khăn

Que hàn sửa chữa đặc biệt ứng dụng cho hàn khó khăn

UTP Maintenance là một bộ phận kinh doanh của voestalpine Böhler Welding cho ứng dụng sửa chữa, phục hồi chi tiết máy bằng công nghệ Hàn dựa trên nên tảng vật liệu Hàn từ UTP (Đức). Que hàn UTP 613kb là loại que đặc biệt được thiết kế để dành cho công việc sửa chữa các cấu kiện bằng thép Carbon ... Read More »

Que Hàn – Định Nghĩa & Phân Loại

Que Hàn – Định Nghĩa & Phân Loại

Để hàn hồ quang tay, người ta dùng điện cực nóng chảy. 1.Que hàn nóng chảy là những dây kim loại thẳng cắt thành từng đoạn có chiều dài từ 250mm-450mm): những đoạn này gọi là lõi que hàn. Bao một lớp hỗn hợp các khoáng chất lên bề mặt lõi que hàn thì được gọi là que àhn có ... Read More »

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate