Tuesday , 21 August 2018
Breaking News

Tiêu Chuẩn

Cùng đọc cuốn tài liệu đào tạo Kỹ sư hàn quốc tế 2015 (#2)

Cùng đọc cuốn tài liệu đào tạo Kỹ sư hàn quốc tế 2015 (#2)

Tiếp theo phần #1 của Cùng đọc cuốn tài liệu đào tạo Kỹ sư hàn quốc tế 2015, xin chia xẻ thêm một số trao đổi về chương 1.02 Oxy-gas welding and related processes của cuốn tà liệu đào tạo Kỹ sư hàn quốc tế: http://www.mediafire.com/view/cdr7wdjqp1rr17e/KySuHan_QuocTe_2015_(tiengAnh).pdf Áp suất trong đường dẫn khí (oxy hoặc khí cháy) được thể hiện bằng đơn vị đo ... Read More »

NACE International – The Worldwide Corrosion Authority

NACE International – The Worldwide Corrosion Authority

NACE International, which was established in 1943 is a professional organization for the corrosion control industry with headquarters in Houston, TX. NACE’s main focus of activities includes cathodic protection, coatings for industry, inspection, corrosion testing, and material selection for specific chemical resistance. NACE was formerly known as the National Association of Corrosion Engineers. NACE publishes the journals Materials Performance (MP) and Corrosion. NACE also publishes standard practice, test method, and material requirements standards for ... Read More »

Chuyển đổi từ EN 287-1 sang ISO 9606

Chuyển đổi từ EN 287-1 sang ISO 9606

[Ngô Lê Thông] Với những doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm hàn sang châu Âu, chứng chỉ thợ hàn hồ quang (cho thép) theo tiêu chuẩn EN 287-1 sẽ được thay thế dần bằng chứng chỉ theo tiêu chuẩn ISO 9606-1. Từ giờ đến hết tháng 10 / 2015 không còn nhiều (khi EN 287-1 hết hiệu lực, mặc dù ... Read More »

Những điểm mới của ASME 2015 – ASME 2015 Synopsis

Những điểm mới của ASME 2015 – ASME 2015 Synopsis

Được sự đồng ý của chủ nhân tài liệu gửi qua địa chỉ email của vnWelding (info@vnwelding.net), vnWelding xin gửi tới toàn thể anh em vnWelder tài liệu mô tả những thay đổi trong nội dung của bản cập nhật ASME IX được công bố tháng 07/2015. Tài liệu được chia sẻ bởi Mr. Phuong Pham Doosan-VINA http://www.mediafire.com/view/sass3n7a6gazgb1/Section_IX_2015.pdf  http://www.mediafire.com/view/f2pwa8m3vdd4wwi/2015_Synopsis_-_All_Sections_-_09-08-2015%5B1%5D.pdf    Read More »

Cơ Sở Cho Chứng Chỉ Thợ Hàn Quốc Tế

Cơ Sở Cho Chứng Chỉ Thợ Hàn Quốc Tế

Chứng chỉ hàn là thủ tục mà một người thợ hàn phải tuân thủ để tạo ra một mối hàn chất lượng tốt căn cứ theo hướng dẫn đã được xác lập. Chứng chỉ là các bài kiểm tra thực hành hàn được giám sát bởi một người đã được đào tạo và được phê chuẩn bởi một tổ chức ... Read More »

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate