Monday , 20 August 2018
Breaking News

Kiến Thức Cơ Bản

Công Nghệ Hàn – Những Khái Niệm Cơ Bản

Công Nghệ Hàn – Những Khái Niệm Cơ Bản

I. Khái niện về CN hàn: Hàn là quá trình công nghệ sản xuất các kết cấu không thể  tháo rời được từ kim loại, hợp kim và các vật liệu khác… Bằng sự hàn nóng chảy có thể liên kết được hầu hết các kim loại và hợp kim với chiều dày bất kỳ. Có thể hàn các kim ... Read More »

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate