Monday , 20 August 2018
Breaking News

Đào Tạo

Hội Thảo AWS CWI (Certified Welding Inspector) – Vũng Tàu

Hội Thảo AWS CWI (Certified Welding Inspector) – Vũng Tàu

Liên quan tới chương trình đạo tào và thi chứng chỉ Thanh tra Hàn AWS (AWS-Certified Welding Inspector), hiện nay công ty chúng tôi CIMA CO., LTD. là International Agent của AWS tại Việt Nam (Đầu tiên và duy nhất cho tới thời điểm này). Chúng tôi được AWS uỷ quyền việc tổ chức đào tạo và tổ chức thi cấp chứng ... Read More »

Cơ Sở Cho Chứng Chỉ Thợ Hàn Quốc Tế

Cơ Sở Cho Chứng Chỉ Thợ Hàn Quốc Tế

Chứng chỉ hàn là thủ tục mà một người thợ hàn phải tuân thủ để tạo ra một mối hàn chất lượng tốt căn cứ theo hướng dẫn đã được xác lập. Chứng chỉ là các bài kiểm tra thực hành hàn được giám sát bởi một người đã được đào tạo và được phê chuẩn bởi một tổ chức ... Read More »

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate