Sunday , 24 June 2018
Breaking News

CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NHIỆT TRONG CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Heat treatment (hay còn gọi là xử lý nhiệt): thuật ngữ này dùng để mô tả những quá trình xử lý nhiệt khác nhau, bao gồm những quá trình sau:

Heat treatment

  1. Annealing: Nung nóng một loại vật liệu như thép và giữ ở nhiệt độ phù hợp, sau đó làm nguội tới tốc độ thích hợp trong lò, nhằm mục đích giảm tính cứng, cải thiện khả năng gia công cơ khí, tăng khả năng làm việc, tạo ra vi cấu trúc mong muốn hoặc đạt được cơ, lý tính hay thuộc tính mong muốn khác.
  2. Normalizing: Một quá trình trong đó vật liệu được nung nóng tới nhiệt độ thích hợp lớn hơn nhiệt độ tới hạn (chuyển biến pha) và sau đó được làm nguội ngoài không khí tới nhiệt độ môi trường nhằm mục đích đạt độ cứng thích hợp, giảm độ giòn.
  3. Preheating: Quá trình nung nóng vật liệu (thép) trước và trong khi forming (gia công chỏm cầu, etc…), hàn hoặc cắt.
  4. Quenching: Quá trình trong đó tốc độ nguội giảm rất nhanh trong môi trường nước hoặc dầu để tạo tổ chức mắc ten xít, tăng độ cứng cho thép.
  5. Stress-Relief: Nung nóng đồng bộ kết cấu (ống) hoặc một bộ phận nào đó của sản phẩm tới nhiệt độ thích hợp và làm nguội chậm để khử ứng suất dư, giảm thiểu tối đa sự phát triển ứng suất dư mới.
  6. Tempering: Quá trình nhiệt luyện được diễn ra ngay sau quá trình tôi cứng thép đã biến cứng (thép tôi) tới nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tới hạn (chuyển biến pha), sau đó được làm nguội trong không khí hoặc đôi khi trong nước để cải thiện tính bền dẻo. Nhiệt độ giữ sẽ quyết định giá trị độ cứng được loại bỏ, phụ thuộc vào thành phần hóa học cụ thể của hợp kim và đặc tính mong muốn của sản phẩm. Ví dụ: Dụng cụ cứng thường được xử lý ở nhiệt độ thấp hơn so với lò xo.

Nguồn: Mr. DZUNG, Pham
info@petrotech.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate