Tuesday , 21 August 2018
Breaking News

AWS CWI Schedule in Hanoi

LỊCH HỌC VÀ THI LẤY CHỨNG CHỈ THANH TRA HÀN AWS CWI

Được sự phê chuẩn và thống nhất từ hiệp hội hàn Hoa Kỳ (AWS), CTWEL được phép tổ chức thi lấy cấp chứng chỉ thanh tra hàn AWS CWI cho năm 2015 & 2016 như sau:

Thông tin chi tiết về thời gian học các bạn có thể tải tại đây: Link

SCHEDULE FOR CWI/CWE – TRAINING AND EXAM 2015

Course No.

City

Training course begin

Training course end

Exam date

Deadline registration

Training unit

AWS-CWI-0115

Hanoi

29-Jun-2015

08-Jul-2015

10-Jul-2015

15-Jun-2015

CTWEL JSC

AWS-CWI-0215

Hanoi

05-Oct-2015

15-Oct-2015

16-Oct-2015

25-Sep-2015

CTWEL JSC

AWS-CWI-0315

Hanoi

07-Dec-2015

17-Dec-2015

18-Dec-2015

27-Nov-2015

CTWEL JSC

SCHEDULE FOR CWI/CWE – TRAINING AND EXAM 2016

Course No.

City

Training course begin

Training course end

Exam date

Deadline registration

Training unit

AWS-CWI-0116

Hanoi

07-Mar-2016

17-Mar-2016

18-Mar-2016

26-Feb-2016

CTWEL JSC

AWS-CWI-0216

Hanoi

09-May-2016

19-May-2016

20-May-2016

29-Apr-2016

CTWEL JSC

AWS-CWI-0316

Hanoi

04-Jul-2016

14-Jul-2016

15-Jul-2016

30-Jun-2016

CTWEL JSC

AWS-CWI-0416

Hanoi

05-Sep-2016

15-Sep-2016

16-Sep-2016

26-Aug-2016

CTWEL JSC

AWS-CWI-0516

Hanoi

24-Oct-2016

03-Nov-2016

04-Nov-2016

14-Oct-2016

CTWEL JSC

AWS-CWI-0616

Hanoi

05-Dec-2016

15-Dec-2016

16-Dec-2016

25-Nov-2016

CTWEL JSC

Chi tiết: http://ctwel.com/tin-chi-tiet/aws-cwi-exam-schedule-in-hanoi-lich-hoc-va-thi-aws-cwi-tai-ha-noi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate