Friday , 22 June 2018
Breaking News

Author Archives: Nguyen Van Anh

CALL OF ABSTRACTS AND FULL PAPERS FOR WWJ 2017 (UPDATED)

CALL OF ABSTRACTS AND FULL PAPERS FOR WWJ 2017 (UPDATED)

  NOTIFICATION   As a usual activity of the Department of Welding Engineering and Metals Technology,  Hanoi University of Science and Technology (HUST), “WORKSHOP ON WELDING AND JOINING” is held in first time in August 2014, second time in August 2015. This year, the Workshop on Welding and Joining 2017 (WWJ 2017) of third time will be held at HUST ... Read More »

Gần 50% các sinh viên tốt nghiệp ĐH nhưng bị thất nghiệp và năm 2016-Ai la nguoi chiu trach nhiem

Gần 50% các sinh viên tốt nghiệp ĐH nhưng bị thất nghiệp và năm 2016-Ai la nguoi chiu trach nhiem

Với tỷ lệ, gần 50% các sinh viên tốt nghiệp ĐH nhưng bị thất nghiệp và năm 2016 với tỷ lệ lao động thất nghiệp lên tới 1,1 triệu người theo điều tra của Bộ LĐTBXH, thì việc bỏ chất lượng điểm sàn sẽ khó cải thiện tình hình thất nghiệp khi mà các doanh nghiệp hiện nay đã và ... Read More »

Thư ngỏ về việc nhận sách miễn phí!!!!

Thư ngỏ về việc nhận sách miễn phí!!!!

Thư ngỏ về việc nhận sách miễn phí!!!! Do số lượng các member yêu cầu muốn nhận sách tăng nhanh. Hiện đã có gần 200 bạn yêu cầu. Số lượng các bạn đã được nhận sách đợt 1 là gần 90 người. Để cho việc nhận sách được thuạn lợi không chỉ cho lần này mà cả những lần sau, ... Read More »

The Physic of Welding (International Institute of Welding)

The Physic of Welding (International Institute of Welding)

You are students? Engineers?Scientists in welding field?   This book is a “classic book” about the formation mechanism and natural physic of Arc Welding Processes. All of you need to read it before moving to other issues in welding such as: welding defects; stress analysis and fatigue, welding quality. Please download it in below link: http://b-ok.org/book/2277241/20a6e2   Admin Read More »

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate