Thursday , 17 August 2017
Breaking News

Author Archives: vnWelding

Các phương pháp kiểm tra không phá huỷ – NDT

Các phương pháp kiểm tra không phá huỷ – NDT

Kiểm tra không phá hủy (Non destructive test – NDT) là thuật ngữ chỉ các biện pháp kiểm tra cho phép xác định tình trạng bề mặt và bên trong chiều dày của kết cấu mà không ảnh hưởng đến thiết bị. Các phương pháp chủ yếu : Siêu âm kiểm tra (Ultrasonic test – UT) Chụp ảnh bức xạ ... Read More »

Que Hàn – Định Nghĩa & Phân Loại

Que Hàn – Định Nghĩa & Phân Loại

Để hàn hồ quang tay, người ta dùng điện cực nóng chảy. 1.Que hàn nóng chảy là những dây kim loại thẳng cắt thành từng đoạn có chiều dài từ 250mm-450mm): những đoạn này gọi là lõi que hàn. Bao một lớp hỗn hợp các khoáng chất lên bề mặt lõi que hàn thì được gọi là que àhn có ... Read More »

Công Nghệ Hàn – Những Khái Niệm Cơ Bản

Công Nghệ Hàn – Những Khái Niệm Cơ Bản

I. Khái niện về CN hàn: Hàn là quá trình công nghệ sản xuất các kết cấu không thể  tháo rời được từ kim loại, hợp kim và các vật liệu khác… Bằng sự hàn nóng chảy có thể liên kết được hầu hết các kim loại và hợp kim với chiều dày bất kỳ. Có thể hàn các kim ... Read More »

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate